نشان خلاق از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
کسب نشان خلاق

شرکت توسعه انفورماتیک سیمرغ مفتخر به کسب نشان خلاق از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی شد.