مصاحبه : فناوری در صنعت بیمه

در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی بانک ، بورس و بیمه ( فاینکس ۱۴۰۱ ) ، گفت و گوی صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه انفورماتیک سیمرغ با جناب آقای آرش سروری را خواهیم داشت.

مصاحبه با روزنامه جام جم

روزنامه جام جم در روز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ در شماره ۶۱۹۹ خود مصاحبه ای با جناب آقای مهندس محسن گلستانی ، مدیر عامل شرکت توسعه انفورماتیک سیمرغ، ترتیب داده است.

رویداد هم کلامی های استارتاپی

دهمین برنامه از هم کلامی های استارتاپی پیرامون بیم ها وامیدها برای داشتن یک مسیر پرهیجان با حضور مدیر عامل شرکت سیمرغ ، جناب آقای مهندس گلستانی برگزار می گردد.

هم بنیانگذار تیک تاک
مصاحبه با هم بنیانگذار تیک تاک

مصاحبه سایت خبرگزاری وبنا با جناب آقای محسن گلستانی مدیر عامل شرکت سیمرغ و هم بنیانگذار استارتاپ تیک تاک در خصوص مشکلات و چالش های استارتاپ های آموزشی در ایران.