توسعه انفورماتیک سیمرغ » تگ های مطالب » صندوق سرمایه گذاری اجوتک

رویداد هم کلامی های استارتاپی

دهمین برنامه از هم کلامی های استارتاپی پیرامون بیم ها وامیدها برای داشتن یک مسیر پرهیجان با حضور مدیر عامل شرکت سیمرغ ، جناب آقای مهندس گلستانی برگزار می گردد.