رویداد هم کلامی های استارتاپی

دهمین برنامه از هم کلامی های استارتاپی پیرامون بیم ها وامیدها برای داشتن یک مسیر پرهیجان با حضور مدیر عامل شرکت سیمرغ ، جناب آقای مهندس گلستانی برگزار می گردد.

دوشنبه های استارتاپی
رویداد دوشنبه های استارتاپی

تیک تاک با حضور در رویداد دوشنبه های استارتاپی که توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می گردد ، نسبت به ارائه و توضیح کسب و کار خود جهت جذب سرمایه مورد نیاز اقدام نموده است.

هم بنیانگذار تیک تاک
مصاحبه با هم بنیانگذار تیک تاک

مصاحبه سایت خبرگزاری وبنا با جناب آقای محسن گلستانی مدیر عامل شرکت سیمرغ و هم بنیانگذار استارتاپ تیک تاک در خصوص مشکلات و چالش های استارتاپ های آموزشی در ایران.